Developed by JoomVision.com
image
image

Slide 2

Slide 1

Šta su i čemu služe UPS uređaji?

PDFŠtampaEl. pošta

Često se smatra da je uloga uređaja za neprekidno napajanje poznatih kao UPS (Uninteruptible Power Suply) da omoguće rad na računaru kad nestane struje. Odatle proizlazi i očekivanje nekih korisnika da će, kada nestane struje, napajanje koje UPS obezbeđuje trajati satima. Sa druge strane, kako je vreme restrikcija i planskih isključenja po grupama stvar prošlosti (bilo, ne ponovilo se!) sledi još jedan pogrešan zaključak - da nam UPS-evi više i nisu potrebni.

Osnovna uloga UPS-a je da obezbedi dovoljno vremena korisniku da nakon nestanka struje sačuva svoj rad i bezbedno ugasi računar. On treba da štiti i od drugih neželjenih promena mrežnog napona: prema statistikama, problemi u napajanju manifestuju se kao potpuni nestanak mrežnog napona samo u 6% slučajeva. Ostalo otpada na kolebanja napona oko nominalne vrednosti (podnaponi i prenaponi) te na tzv. pikove, kratkotrajne ali visoke skokove napona. Postoje razni uzroci ove pojave: različito rastojanje potrošača od trafo-stanice, snažne mašine koje rade u blizini, pa čak i udar groma. Utičnice UPS-eva su po pravilu zaštićene od ovih pojava, pri čemu efikasnost zaštite varira od uređaja do uređaja u zavisnosti od kvaliteta i, naravno, cene. Manji kućni ili kancelarijski (SOHO) modeli često imaju po nekoliko utičnica koje nisu povezane na baterijsko napajanje, ali pružaju naponsku zaštitu - uređaji uključeni u ovakve utičnice gube napajanje ako nestane struje, ali su ipak zaštićeni od neželjenih pojava na mreži.

Kako opasan prenapon može da stigne i drugim putem, UPS-evi često imaju ulaz i izlaz kojima se štite telefonska linija ili mrežni kabl. Umesto da se direktno priključi na računar, kabl se uključi na ulazni konektor UPS-a, a i iz izlaznog konektora se poveže drugi kabl koji vodi do računara. Uobičajeni signali koji postoje na telefonskim i mrežnim instalacijama nesmetano prolaze kroz UPS, ali će ovaj uređaj zaustaviti previsok napon pre nego što stigne do osetljive elektronike u računaru. Neki modeli čak imaju više od jednog izlaznog priključka za telefonski kabl, što zgodno dođe da se pored modema zaštiti i običan telefon. Kako je standardni RJ-11 konektor za telefonsku liniju sličan RJ-45 konektoru za Ethernet mreže, mnogi UPS-evi koriste činjenicu da se na mrežni priključak može prikačiti i telefon (RJ-11 je nešto uži pa može da stane u RJ-45, obrnuto ne važi) pa tako imaju samo jedan univerzalni priključak za zaštitu, a korisniku je ostavljeno da bira da li će zaštiti modem ili mrežu.

Naravno, ne treba zaboraviti ni osnovnu ulogu UPS-a - zaštitu u slučaju nestanka struje. Stariji korisnici su već stekli uslovni refleks da povremeno pritisnu Ctrl+S, ali je danas nestanak napona ređi pa ga korisnici ne očekuju, a on ipak može da se desi, čak i iz sasvim banalnih razloga (komšija nešto opravlja na instalaciji). Nestankom struje gube se nesnimljeni podaci, a može doći i do problema sa integritetom čitavog operativnog sistema ili nekih programa koji su bili aktivni kada je nastupio mrak. UPS vas spasava svega toga, pa predstavlja važnu komponentu sigurnog rada.